การที่เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความกลัว, . ,

คือการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่ง!

Comment

Comment:

Tweet

Tags