>>>รัก<<<,,, หวังเล็กๆ ,,, ***

posted on 11 Apr 2012 06:50 by toomtaam

*รัก*

"รัก" โดยปราศจากเหตุผล
คือสิ่งสวยงามที่สุดอย่างหนึ่ง

"จากลา" โดยปราศจากเหตุผล
คือความเจ็บปวดที่สุดอย่างหนึ่ง

------------------------

*หวังเล็กๆ*
 
หวังเล็กๆในใจ ว่าเธอรัก
ได้แต่หวังว่าฉันมีโอกาส ที่เธอจะเลือกฉัน
 
...

ชอบคนอื่นแล้วกัน เก็บฉันไว้รักดีกว่า ช่วยหันมองมาที่ฉัน
เธอชอบใครไม่ว่าเธอ อย่าเผลอรักใครก็แล้วกัน เก็บรักไว้ให้ฉันได้ไหมเธอ
 
 
 
 
 
 

edit @ 11 Apr 2012 06:58:36 by st*matmoot

Comment

Comment:

Tweet

Tags